μάχιμος


μάχιμος
2 воинственный

Ancient Greek-Russian simple. 2014.